GE cung cấp tuabin cho dự án điện gió Phương Mai 1

GE vừa ký kết hợp đồng cung cấp 11 tuabin 2.4MW-116 và dịch vụ tư vấn kỹ thuật cho dự án điện gió Phương Mai 1 của Công ty CP Phong điện Phương Mai (công ty liên doanh giữa Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành – DECONIN và Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Xây dựng Hà Nội – HANOINCO).

GE Renewable Energy (bộ phận Năng lượng Tái tạo) của GE sẽ cung cấp tuabin và dịch vụ tư vấn kỹ thuật cho nhà máy điện Phương Mai 1
GE Renewable Energy (bộ phận Năng lượng Tái tạo) của GE sẽ cung cấp tuabin và dịch vụ tư vấn kỹ thuật cho nhà máy điện Phương Mai 1

Dự án điện gió Phương Mai 1 được triển khai tại tỉnh Bình Định, nơi được đánh giá có tiềm năng gió dồi dào. Trong dự án này, GE tích cực phối hợp với các đơn vị chuyên trách về tư vấn điện cũng như xây dựng của đối tác, để tìm ra giải pháp phù hợp với điều kiện thực địa.

Nhà máy Phương Mai 1 dự kiến sẽ bắt đầu được vận hành vào nửa đầu năm 2021. Đây là nhà máy phong điện thứ hai tại Việt Nam sử dụng tuabin 2.4MW-116 của GE. Cho đến nay, tổng công suất lắp đặt của các tuabin gió trên bờ với dòng máy 2MW của GE đạt hơn 10 GW trên toàn cầu.

Hiện tại, các tuabin phong điện của GE đang đóng góp 128MW tại Việt Nam và GE là một trong những nhà sản xuất thiết bị lớn và có mặt sớm nhất trên thị trường. Với hơn 25 năm hoạt động tại Việt Nam, GE nói chung và GE Renewable Energy (bộ phận Năng lượng Tái tạo) nói riêng, đã tạo nên những dấu ấn quan trọng tại đây bao gồm các dự án điện gió và điện mặt trời, giải pháp thủy điện và lưới điện; cùng với một nhà máy sản xuất thiết bị điện gió với hơn 1.000 lao động địa phương.